Esiet sveicināti Velku Biedrībā!


Mēs atbalstām vecākus viņu rūpēs par bērniem, kuriem ir smagi garīgās attīstības vai citi funkciju traucējumi.

Palīdzam sociālās aprūpes un izglītības iestādēm, kur šie bērni tiek pieņemti tādi, kādi viņi ir – neuzsverot viņu trūkumus.

Veidojam atbalsta grupas vecākiem, kur katrs var izrunāt grūtības, rast atbildes uz jautājumiem, justies pieņemts un saprasts.

Izglītojam vecākus un cilvēkus, kuri ikdienā aprūpē bērnus ar garīgās attīstības un citiem funkciju traucējumiem:
Rīkojam vasaras nometnes bērniem kopā ar vecākiem;
Organizējam seminārus;
Gatavojam izglītojošus materiālus, veidojam videofilmas u.c.

Lai arī kādi būtu sociālie apstākļi, nekur citur bērns nejūtas tik labi kā mājās, savā ģimenē. Neviens cits viņam nav vajadzīgs tik ļoti kā mamma un tētis.

Ikviens bērns ir radoša un produktīva personība, pat ja viņa radītajam ir zema vērtība apkārtējo acīs.

Svarīgi ir saprast un censties darīt visu:
lai ikviens bērns būtu pieņemts tāds, kāds viņš ir, pat ja viņš ir atšķirīgs,
lai ikvienam bērnam būtu nodrošināta iespēja attīstīties, cik vien tas ir iespējams,
lai ikviens bērns varētu dzīvot emocionālā kopībā ar saviem tuviniekiem.

Aicinām uz 2014. gada vecāku konferenci "Veselīgas dzīves veidošana", kas notiks 29. un 30. novembrī. Ielūgumu skatīt šeit.

 

© www.velki.lv, 2006

Šī mājas lapa ir veidota ar 71,51% Eiropas Kopienas finansiālu atbalstu un 7,95% Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par www.velki.lv saturu atbild “Velku biedrība”. Eiropas Kopiena un Latvijas valsts nav atbildīgas par www.velki.lv saturu un iespējamo izmantošanu.